Søg

Cookies og persondata

Databeskyttelse på goodfoodgroup.com

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Ved at acceptere vores anvendelsesbetingelser og ved at besøge og anvende hjemmesiden giver du dit samtykke til anvendelse af cookies.

Persondatabehandling

Good Food Group ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Good Food Group som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af goodfoodgroup.com og de tilhørende og forbundne online services.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende Good Food Groups behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os.

Denne meddelelse omhandler følgende emner:

1. Kategorier af persondata og formål
2. Videregivelse og overførsel af persondataene
3. Opbevaringsperiode
4. Dine rettigheder
5. Kontakt
6. Ændringer til meddelelsen

1. Kategorier af persondata og formål

1.1 Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:

 • IP adresse
 • Adfærdsdata på website
 • Informationer afgivet i konkurrence
 • Kontaktinformationer

1.2 Vi behandler persondataene til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

 • Deltagelse i konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b))
 • Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem goodfoodgroup.com (GDPR art. 6(1)(f))
 • Administration af brugerprofiler (GDPR art. 6(1)(b))
 • Udsendelse af nyhedsbreve (GDPR art. 6(1)(a))

Vi anvender cookies på vores hjemmeside til at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden samt til retargeting. Cookies sættes på baggrund af dit samtykke, og den efterfølgende behandling til de nævnte formål er baseret på Good Food Groups legitime interesse i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, forbedre vores hjemmeside og markedsføre vores produkter (GDPR art. 6(1)(f)). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling til disse formål, se mere under punkt 4.

Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte websitet og de forbundne og tilhørende online services samt deltage i konkurrencer eller købe produkter. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive persondataene er, ikke at kunne deltage i konkurrencer, rette henvendelse til Good Food Group eller benytte online services på goodfoodgroup.com

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

2.1 Videregivelse af persondata

Persondataene vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere på det anførte retsgrundlag:

 • Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Skattemyndigheder i forbindelse med konkurrencer (GDPR art. 6(a)(c)

2.2 Databehandleres adgang til persondata

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vores vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Good Food Groups instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Good Food Groups ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

3. Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål og med henblik på at overholde gældende lovgivning.
 • Brugerprofiler på goodfoodgroup.com er gemt indtil brugeren selv beder dem slettet.
 • Konktaktinformationer og detaljer på forespørgslen er gemt i maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning.
 • Konkurrencedata gemmes i maksimum 12 måneder efter præmien er afsendt og modtaget.

4. Dine rettigheder

 • Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.
 • Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.
 • Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).
 • Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.
 • Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

5. Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på goodfood@goodfoodgroup.com.

Adresseoplysninger:
Good Food Group A/S
Store Grundet Allé 71
7100 Vejle, Danmark

6. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

2020 Good Food Group A/S

Store Grundet Allé 71 7100 Vejle, Danmark - goodfood@goodfoodgroup.com - Telefon: (+45) 75 71 18 00