Søg

CSR

Ansvarlighed

Social ansvarlighed er et vigtigt indsatsområde for os
I EU reguleres og kontrolleres områderne omkring ansvarlighed (miljø, arbejdsmiljø, menneskerettigheder og korroption) i vid udstrækning af de nationale myndigheder i henhold til lovgivning baseret på EU-lovgivning, internationale love og konventioner.

Good Food Groups ansvarlighedspolitik (CSR)
Good Food Groups CSR politik over for medarbejdere, miljø og leverandører/samarbejdspartnere omfatter følgende erklæringer:

  • Good Food Group tilstræber et godt arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere
  • Good Food Group tilstræber at producere miljømæssigt og ressourcemæssigt forsvarligt
  • Good Food Group respekterer menneskerettighederne
  • Good Food Group accepterer ikke korruption

Leverandørstyring

Supplier Code of Conduct
Vi betragter bæredygtighed og ansvarlig leverandørstyring som centrale elementer for vores forretning. Dette omfatter respekt for universelt anerkendte principper om menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Derfor søger vi at sikre, at vores egen virksomhed og vores leverandører i hele forsyningskæden agerer i overensstemmelse med kravene i vores Supplier Code of Conduct.

Bekæmpelse af madspild i Danmark

Støtte til socialt arbejde
Vi støtter bl.a. FødevareBanken med overskudsfødevarer.
FødevareBanken er er en non-profit organisation, der bekæmper madspild og fattigdom i Danmark.

Læs mere

Økologi

Producent og leverandør af økologiske fødevarer
Good Food Group tager ansvar ved at producere og sælge økologiske produkter. Ved at have økologiske produkter i vores sortiment, giver vi forbrugerne mulighed for at vælge produkter, som underbygger et bedre miljø og en sundere livsstil.

Store Grundet Allé 71 7100 Vejle, Danmark - goodfood@goodfoodgroup.com - Telefon: (+45) 75 71 18 00