Bæredygtighed

I dag har det aldrig været vigtigere at tænke bæredygtighed ind i sin forretning og tage et medansvar i den globale udvikling i et miljø, økonomisk, og socialt perspektiv. Good Food Groups bæredygtighedsarbejde er grundlaget for vores bestræbelse på at være en ansvarlig og attraktiv virksomhed baseret på nordiske værdier. Vi stræber efter at reduc­ere vores miljø- og klimaaftryk samt tilbyde vores kunder mere bæredygtige og velsmagende kvalitetsprodukter.

Hos Good Food Group igangsætter vi kontinuerligt tiltag på vores fabrikker i forhold til f.eks. energiforbrug og -optimering, spildhåndtering, kvalitet og fødevaresikkerhed. Vi har et tæt samarbejde med vores emballageleverandører, når der skal udvikles nye emballagetyper, som er bedre for miljøet og som kan transporteres mere smart og effektivt.

Good Food Group anerkender, at vi er ansvarlige for, at vores aktiviteter skal påvirke mindst muligt menneskene, dyrene og miljøet, som vi må berøre i vores forretning og værdikæde. Vi ønsker den gode dialog og samarbejde med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere, som er til fordel for miljøet og klimaet. Vi tror på, at det vil være med til at skabe en bæredygtig og langsigtet vækst, som vil være en forudsætning for at vi kan blive ved med at tilbyde vores kunder morgendagens produkter med den gode smag, som Good Food Group er kendt for.

I dag er arbejdsglæde, faglig udvikling og fleksibilitet blevet konkurrencefaktorer når der skal tiltrækkes nye samt fastholde allerede in-house talenter. Vi bestræber os derfor på kontinuerligt at implementere tiltag som understøtter en moderne arbejdskultur, hvor nye generationer af medarbejdere kan se sig selv.

Ansvarlig produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion

Good Food Group har valgt at fokusere på FN’s Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion – som ramme for vores bæredygtighedsarbejde.  Vi har vurderet at via Verdensmål 12 har Good Food Group det største aftryk, og dermed den største mulighed for en positiv påvirkning gennem vores værdikæde og produktion. Med dette Verdensmål som rettesnor vil vi hele tiden have fokus på blandt andet at bruge og genbruge vores ressourcer ansvarligt, minimere produktspild i produktionen og håndtere vores affald ansvarligt, samt sikre at vores produkt- og transportemballage kan genanvendes.

VORES KLIMA OG MILJØ
VORES PRODUKTER OG PRODUKTION
VORES ARBEJDSPLADS
VORES KOMMUNIKATION
Vores strategiske fokusområder

Vores klima og miljø

Hos Good Food Group tager vi ansvar for den miljø- og klimapåvirkning, som vores produktion og aktiviteter medfører. Vi vil kontinuerligt arbejde på at optimere vores energikilder, udnytte overskudsvarme og reducere vores drivhusgasemissioner i scope 1, 2 og 3 efter den anerkendte internationale Greenhouse Gas protokol.

Vores strategiske fokusområder

Vores produkter og produktion

Vi ønsker at tilbyde velsmagende, grønne og økologiske fødevarer, som afspejler morgendagens fødevarer, samtidig med at ansvarlig indkøb, produktion og værdikæde er i fokus. Med vores produkter ønsker vi også at være med til at vejlede husstande i affaldssortering via sorteringsvejledning og anvende emballage, som nemt kan adskilles. Vi vil gennemgå eksisterende og fremover nytænke vores emballage så den fremover vil være designet til den cirkulære økonomi.

Vores strategiske fokusområder

Vores arbejdsplads

Som virksomhed anerkender Good Food Group, at vores medarbejdere er grundlaget for god forretning. Vi stræber derfor efter at være en attraktiv og moderne arbejdsplads, hvor der er fokus på den enkelte medarbejder. Vi tager områder som mangfoldighed, sundhed, arbejdsmiljø- og sik­kerhed alvorligt og tilsigter altid at blive bedre på disse områder.

Vores strategiske fokusområder

Vores kommunikation

Hos Good Food Group ønsker vi at vise vores handling, fremskridt og være gennemsigtige omkring vores mål og bæredygtighedsarbejde. Vi vil fremover rapportere på vores ESG-data, og arbejder målrettet på at kunne udarbejde et klimaregnskab og en bæredygtighedsrapport.

Åbenhedsloven

Fra 1. juli 2022 trådte åbenhedsloven i kraft i Norge. Formålet er at fremme virksomheders respekt for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsvilkår blandt forretningsforbindelser og i forsyningskæder. En vigtig del af loven er at sikre offentlig adgang til oplysninger om disse forhold, og hvordan virksomhederne håndterer dem. Lovkravet skal sammen med andre tiltag bidrage til Norges bestræbelser på at opfylde og efterleve FN’s verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst samt mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Good Food Group har sin egen menneskerettigheds- og arbejdstagerrettighedspolitik, som dækker vores arbejde med menneskerettigheder i vores egen organisation og forsyningskæde. Politikken tager udgangspunkt i FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og beskriver hovedprincipperne for, hvordan vi vil forholde os til de menneske- og arbejdstagerrettigheder, der er mest relevante for vores daglige drift.

Good Food Group kræver, at alle vores direkte leverandører godkender Good Food Groups adfærdskodeks for leverandører, som beskriver vores leverandørkrav relateret til menneskerettigheder. Det betyder, at leverandøren forpligter sig til at udføre sin produktion i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder relateret til menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og antikorruption. Vi overvåger vores leverandører gennem leverandørevalueringer og tredjepartsrevisioner.

Tiltag som Good Food Group er stolte af

I efteråret 2022 flyttede vi ind i vores nybygget hovedkontor, hvor miljørigtige tiltag har været i fokus gennem hele processen. I forlængelse af, at vi arbejder med FN’s verdensmål 12, har minimering af ressourcespild været centralt i planlægning af huset. Vi har b.la. derfor fået installeret lyssensorer i alle rum for at undgå, at unødvendigt lys brænder. Det samme har vi gjort med vandsensorer på toiletterne. Derudover, har vi valgt ikke at have skraldespande ved hver kontorplads for at spare plastikposer, og vi har optimeret vores affaldssortering med flere fraktioner i vores tekøkkener og i kantinekøkkenet. Udenfor på parkeringspladsen er ladestandere blevet installeret til el-biler, og på matriklen er et vild-med-vilje område blevet prioriteret i håb om at bidrage til biodiversiteten.

I forbindelse med Good Food Groups produkter er vi eksempelvis stolte af, at 100% af Jakobsens emballage er lavet af post-consumer recycled-PET og er FSC-certificeret. Derudover er 100% af vores PET-flasker i hele sortimentet genanvendelige. Vi har efterhånden i mange år arbejdet med økologi, og i dag er eksempelvis 42% af Jakobsens sortiment økologisk, og tilsvarende er 30% af Svansø’s sortiment økologisk.

Det er ikke kun på hovedkontoret i Vejle, der bliver tænkt i miljørigtige tiltag. I vores produktion har vi bl.a. fokus på at forbedre arbejdsmiljøet, reducere spild, støtte det lokale fodboldhold og optimere produktiviteten, uden at øge energiforbruget. Se de miljørigtige tiltag vi har indført på vores produktionsadresser herunder.

Læs mere om vores fabrikker her

Økologisk & plantebaseret madglæde

PLANTERIG ØKOLOGI

Økologisk & plantebaseret madglæde

Vores mål er at gøre det endnu lettere for dig at træffe de grønne, smagfulde valg, og derfor kan du her læse mere om vores grønne løsninger samt de forskellige mærkninger, som du finder på vores produkter og hvilken betydning det har for de enkelte produkter.

PLANTERIG ØKOLOGI

En produktion bygget på kvalitet

KVALITET

En produktion bygget på kvalitet

Good Food værner om kvalitet og stiller krav til at produktionsenheder er certificeret efter de strengeste fødevaresikkerhedsstandarder. Læs mere om vores mangeårige produktion herunder.

KVALITET

Vores vision om morgendagens fødevarer

GOOD FOOD OF TOMORROW

Vores vision om morgendagens fødevarer

Vi er sammen på en rejse. En rejse der handler om at skabe de bedste madoplevelser. Det gør vi ved at være nysgerrige på nye muligheder og passionerede omkring morgendagens fødevarer.

GOOD FOOD OF TOMORROW